Nie vedomosti, ani prepracovaná didaktika, ale dobrý vzťah ku koňovi je alfou a omegou rýchleho učenia. To je najjednoduchšia výcviková metóda, ktorej často nevenujeme dostatočnú pozornosť. 

Na úvod by bolo potrebné vysvetliť, čo slovo „horsemanship” vlastne znamená. Jeho preklad v klasickom slovníku nájdete ako „jazdectvo”. Tento výraz však vôbec nevystihuje jeho podstatu. Ak si rozdelíme toto slovo na horse-man-ship, vidíme spojenie slov kôň-človek-vytvárať (prípona – ship pochádza zo starej angličtiny, kde mala tento význam, prípadne význam “bytie” pozn. prekl.) Horsemanship by sa teda dal voľne preložiť ako prirodzené vytváranie vzťahu medzi človekom a koňom. Zakladá sa na komunikácii, ktorá zohľadňuje konské inštinkty a mentalitu stáda.

Komunikačné techniky horsemanshipu pochádzajú z odpozorovania spôsobu komunikácie divých koní. Cieľom je vybudovať partnerstvo medzi človekom a koňom, ktoré by čo najväčšmi pripomínalo vzťahy medzi členmi stáda.

Napriek tomu, že jemné tréningové metódy sú známe už tisícročia a datujú sa do čias života Xenofóna v starovekom Grécku, dnes sa používa mnoho techník, ktoré sa pokúšajú zlomiť konského ducha a tak ho nútia brániť sa. Chcú si zviera násilím podriadiť. Prirodzený horsemanship obhajuje myšlienku práce s koňom bez strachu a násilia, na základe vzájomnej dôvery. To je cesta, ako si s koňom vybudovať prirodzený priateľský vzťah.

V minulosti žil človek, ktorého nazývali “zaklínač koní”. Bol to Ír Daniel Sullivan, zomrel v roku 1810, stal sa však známym vďaka trénovaniu ťažko zvládnuteľných koní. Jemné metódy používané v drezúre opísali v 19. storočí Willis J. Powell, John Solomon Rarey a rakúsko-uhorský veliteľ Konstantin Balassa. Jemným tréningovým metódam vždy konkurovali tvrdšie, ktoré sú na prvý pohľad efektívnejšie, ale na druhej strane je reakcia koňa nepredvídateľná. Tvrdé techniky sa rozvinuli najmä vďaka západoamerickej kovbojskej tradícii. V tých časoch bolo potrebné obsadnúť a skrotiť čo najviac mladých polodivých koní v najkratšom čase. Prirodzený horsemanship sa snaží tento prístup nahradiť novým, nenásilným prístupom ….