Nie nadarmo sa vraví, že najkrajší pohľad na svet je z konského chrbta. So spojitosti s koňom existuje aj mnoho ďalších arabských prísloví, ako „Kôň pozná svojho jazdca lepšie ako jazdec svojho koňa“. Práve toto príslovie potvrdzuje, že kone sú veľmi vnímavé a z človeka dokážu ihneď vyčítať stav jeho psychického rozpoloženia, a práve preto sú vhodným terapeutom pri rôznych fyzických a psychických poruchách.

Na oko ľahký šport

Človeku, ktorý na koni ešte nesedel, sa jazdenie môže zdať veľmi ľahké. Jazdec predsa len sedí a dáva koňovi povely. Opak je pravdou. Jazdenie na koni patrí k najnáročnejším a k najnebezpečnejším športom. Ak by kôň chcel, dokáže vás behom sekundy zabiť. Sedíte na zvierati, ktorého váha je viac ako 500 kg a jeho sila je enormná. Až po prvom vysadnutí pochopíte, že jazdenie na koni je skutočne veda a pokiaľ koňa nerešpektujete jeho, nebude rešpektovať ani on vás. Kôň je odrazom jazdcovej duše, ako sa správate vy k nemu, tak sa bude správať on k vám.

Posilníte telo, ale aj imunitu

Jazdením si precvičíte celé telo. Správnym sedom formujete svalstvo na nohách, rukách, ale najmä chrbte a celkovo prispieva k správnemu držaniu tela. Navyše si budujete imunitu, pretože jazdenie je zväčša exteriérový šport a navyše sa dá jazdiť skoro v každom počasí. Pokiaľ máte koňa ustajneného doma, tak určite viete, že sa o neho treba starať každý deň bez ohľadu na to či je vonku plus 30°C alebo mínus 20°C. Každodenný pohyb na čerstvom vzduchu máte zaručený, čo sa odrazí na psychickom a zdravotnom stave.

Kôň nie je stroj

Pri bežných športoch sa spoliehate na svoje schopnosti a dobrú výbavu. Pri jazde na koni ste už pri športovaní dvaja. Kôň nie je žiaden stroj, ktorý reaguje na povely automaticky. Pri jazde na koni má dochádzať k harmónii jazdca a koňa. Nielen kôň, ale aj jazdec musí koňa rešpektovať, spolupracovať s ním a snažiť sa pochopiť jeho myslenie a pohybový aparát. Dobrý tréner vás naučí porozumieť koňom a vnímať ich ako individuálne mysliace tvory, pretože každý kôň je iný a má rozličné charakterové vlastnosti.

Majú svoj vlastný jazyk

Aj kone majú jazyk, ktorým sa dorozumievajú. Pre jazdca je veľmi dôležité ho poznať. Dorozumievajú sa pomocou hlasových signálov a radov gest. Veľmi čitateľné sú jeho uši, ktorými dokáže pohybovať nezávisle jedno od druhého až o 180°. Ušami dokáže vyjadrovať náladu, ale aj či nás vníma, alebo je sústredený na niečo iné. Ak jazdec sedí na koni, ktorý má jedno ucho natočené na neho a druhé od neho, vníma okolie, ale zároveň sa sústreďuje aj na jazdca. Ak kôň hľadí do diaľky so zašpicatenými ušami vpred, venuje pozornosť čomusi v diaľke. Ruky preč od koňa, ktorý má uši pritlačené priamo dozadu na krk, môže sa chystať zaútočiť. Uvoľnení odpočívajúci koník má uši jemne zvesené do strán. Ďalším dôležitým prejavom pri komunikácii je postoj, držanie tela, nohy, držanie chvosta a hlavy. Kone využívajú aj rad zvukových signálov, ktorými sa dorozumievajú medzi sebou. Komunikácii s koňom sa venuje horsemanship, ktorý sa venuje výcviku koňom pre ich ľahko pochopiteľným jazykom. Často sa stáva, že jazdec si s koňom nerozumie. Považuje ho za nevychovaného alebo agresívneho. Tu ponúka cestu horsemanship, ktorý hľadá spoločný jazyk pre koňa a jazdca, aby došlo k vzájomnému pochopeniu.

Nie všade dovidí

Okrem fyzického fungovania koňa a spôsobu jeho komunikácie by jazdec mal poznať aj napríklad základné pravidlá, akým je nestáť alebo sa nepribližovať koňovi za zadok. Platí to najmä u koní, ktorých nepoznáme. Obvykle to nie je preto, že by vás mohol kopnúť, lebo je agresívny, ale nemusí si vás všimnúť, zľakne sa a jeho obranný reflex je vykopnutie. Kôň má 3 slepé body. Spôsobuje to jeho umiestnenie očí. Sú to miesta, kam bez pohybu hlavy nedovidí, a to priamo pred jeho hlavou, pod bruchom a tesne za zadkom. Preto ak pristupujete ku koňovi zozadu, ohláste sa mu. Kôň je pôvodne divoko žijúce zviera a aj po domestikácii si zachoval svoje prirodzené pudy, akým je obranný reflex pred predátorom. Ten zvyčajne útočil zakrádaním sa zozadu, a obrannou reakciou koňa bol výkop následný útek.

Sledujte jeho správanie

Je veľmi dôležité poznať koňa, na ktorom jazdíme. Nielen pre našu bezpečnosť, ale aj pre rozpoznanie prejavov ochorenia. Kone mávajú väčšinou dobrú náladu. Ak sú pustený celodenne v ohrade, striedajú odpočinok s pasením sa. Koničkár na prvý pohľad spozná, že sa s jeho kamošom niečo deje. Apatickosť, únava, polihovanie a neustále váľanie sa môže byť predzvesťou ochorenia, akým je napríklad kolika. Preto, ak sa vám na koni čokoľvek nezdá, poraďte sa ihneď s veterinárom.

Ku koňom, ako k niečomu nadprirodzeného vzhliadajú ľudia už stáročia. Sú súčasťou mnohých legiend, povestí a báji. Niet divu, toto ušľachtilé zviera dokáže učariť rovnako malému dieťaťu, ako aj dospelému človeku. Ak aj poznáte agresívne kone verte, že to nie je ich podstatou, ale len odrazom správania sa človeka. Kone sú citlivé zvieratá, ktoré dokážu jazdcovi pri vzájomnej dôvere a rešpekte verne slúžiť. Preto ak ste sa rozhodli vysadnúť do sedla, uvedomte si, že každý jeden je indivídum, ktoré potrebuje porozumenie a toleranciu.